طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

مشکات

خداوند شما را خلق کرده ‌است تا لیاقت بالاترین رحمت را پیدا کنید. اگر شما را خلق نمی‌کرد و شما شکر نعمت او را به‌جا نمی‌آوردید، دریافت‌کننده‌ای برای این رحمت وجود نمی‌یافت. باید انسان مختاری باشد، با... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها