طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

درس سى و سوم:لزوم حفظ زبان و نكوهش آفات آن

‌‌﴿ صفحه 183 ﴾   درس سى و سوم     لزوم حفظ زبان و نكوهش آفات آن       تاثیر متقابل اعمال یا احباط و تكفیر نكوهش عیبجویى از دیگران... مطالعه بیشتر...

درس سى و دوم:نمودهاى بزرگداشت و اجلال خداوند

‌‌﴿ صفحه 155 ﴾   درس سى و دوم     نمودهاى بزرگداشت و اجلال خداوند       منزلت ناشناخته پیامبر و ائمه اطهار ارتباط اطاعت از خداوند با... مطالعه بیشتر...

درس سى و یكم:زبان وسیله هدایت و یا گمراهى

‌‌﴿ صفحه 131 ﴾   درس سى و یكم     زبان وسیله هدایت و یا گمراهى       بهره‌ورى از زبان و دیگر اندام، در جهت تعالى و رشد شیوه بهره... مطالعه بیشتر...

درس سى‌ام:مقام ذكر، معاشرت سازنده و معیار گزینش رفیق

‌‌﴿ صفحه 107 ﴾   درس سى‌ام     مقام ذكر، معاشرت سازنده و معیار گزینش رفیق       فواید گوشه‌گیرى و انزواطلبى فواید معاشرت... مطالعه بیشتر...

درس بیست و نهم:بندگى و عبادت، بزرگترین سرمایه انسان

‌‌﴿ صفحه 87 ﴾   درس بیست و نهم     بندگى و عبادت، بزرگترین سرمایه انسان       طفیلى بودن جهان براى انسان شرافت و كرامت انسان كامل... مطالعه بیشتر...

درس بیست و هشتم:عظمت عبادت و بندگى و تأثیر تكوینى آن

‌‌﴿ صفحه 69 ﴾   درس بیست و هشتم     عظمت عبادت و بندگى و تأثیر تكوینى آن       شهادت زمین بر اعمال انسان كیفیت ستایش زمین و موجودات بى... مطالعه بیشتر...

درس بیست و هفتم:مقام و منزلت بنده خالص در نزد خداوند

‌‌﴿ صفحه 53 ﴾   درس بیست و هفتم     مقام و منزلت بنده خالص در نزد خداوند       ملاك والایى و برترى انسان نقش دو عامل استقلال و اخلاص... مطالعه بیشتر...

درس بیست و ششم:نقش دعاى خالص و عمل شایسته

‌‌﴿ صفحه 35 ﴾   درس بیست و ششم     نقش دعاى خالص و عمل شایسته       اشاره‌اى به مفهوم دعا اختلاف مراتب انسانها در دعا و درخواست... مطالعه بیشتر...

درس بیست و پنجم:طریق راهیابى به بهشت و جلوه‌هاى حیاى الهى

‌‌﴿ صفحه 17 ﴾   درس بیست و پنجم     طریق راهیابى به بهشت و جلوه‌هاى حیاى الهى       نكوهیدگى آرزوى طولانى و تفاوت آن با امید... مطالعه بیشتر...

مقدمه

‌‌﴿ صفحه 15 ﴾   مقدمه طریقت آزادگى جز بندگى حق (جلّ و على) نیست و حقیقت حریّت را در عبودیت پروردگار مى‌باید جُست. قُل انى اُمرت ان‌اعبداللّه مخلصاً له الدین (زمر،11... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها