طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

مشکات

ماه خدا بودن این ماه از آن‌رو است که رحمت الهی در ماه مبارک رمضان بیشتر از دیگر زمان‌هاست. منسوب بودنش به خداوند باعث اقبال بیشتر و بهره‌مندی افزون‌تر بندگان خدا از فیوضات ربانی... مطالعه بیشتر...

جایگاه حوزه

جایگاه حوزه فلسفه وجودى حوزه ؛هاى علوم دینى به بهترین شكل و با رساترین بیان در این كریمه قرآن آمده است كه: «و ما كان المؤمنون لینفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى الدین... مطالعه بیشتر...

مطلع

مطلع حوزه ؛هاى علمیه در جامعه دینى ما جایگاهى بس والا و مهم دارند. نقش حوزه ؛ها و عالمان دینى در حركت امت اسلامى بسیار حساس و سرنوشت ساز است. به لحاظ همین حساسیت و اهمیت ویژه، همواره عالمان... مطالعه بیشتر...

مباحثی درباره حوزه

﴿؛ صفحه 3 ﴾؛   مباحثى درباره حوزه         آیت‌الله محمدتقى مصباح يزدى     ﴿؛ صفحه 4 ﴾؛ مصباح، محمدتقى 1313 ـ... مطالعه بیشتر...

درس سى و نهم:ملاك ارزشمندى از نظر خداوند متعال

‌‌﴿ صفحه 355 ﴾   درس سى و نهم     ملاك ارزشمندى از نظر خداوند متعال       ایمان و عمل صالح و ملاك والایى انسان كار مفید و ارزشمند از... مطالعه بیشتر...

درس سى و هشتم:شناخت خداوند و نظام حكیمانه او

‌‌﴿ صفحه 329 ﴾   درس سى و هشتم     شناخت خداوند و نظام حكیمانه او       انسان و ارتباط با خداوند لزوم توجه به خداوند در تنگناها و... مطالعه بیشتر...

درس سى و هفتم:تدبیرات و تقدیرات الهى و نقش اعتقاد و باور راستین

‌‌﴿ صفحه 299 ﴾   درس سى و هفتم     تدبیرات و تقدیرات الهى و نقش اعتقاد و باور راستین       تسلیم در برابر حق، عامل برطرف شدن نگرانى... مطالعه بیشتر...

درس سى و ششم:بردبارى، مدارا و توكل از دیدگاه پیامبر

‌‌﴿ صفحه 267 ﴾   درس سى و ششم     بردبارى، مدارا و توكل از دیدگاه پیامبر       مقام و منزلت والاى حلم و بردبارى حلم و بردبارى زیبنده... مطالعه بیشتر...

درس سى و پنجم:منزلت و مقام تقوا، زهد و ورع

‌‌﴿ صفحه 239 ﴾   درس سى و پنجم     منزلت و مقام تقوا، زهد و ورع       مفهوم تقوا و ارتباط آن با خوف اهمیت تقوا و راههاى تحصیل آن... مطالعه بیشتر...

درس سى و چهارم:جلوه عبادت و جایگاه و نقش مساجد در اسلام

‌‌﴿ صفحه 205 ﴾   درس سى و چهارم     جلوه عبادت و جایگاه و نقش مساجد در اسلام       مفهوم و گستره عبادت الف) تقسیمى براى عبادت... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها