طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

درس‌سی‌وهفتم:انواع روزى

‌﴿ صفحه 233 ﴾   درس سى و هفتم     انواع روزى       تقدیر و قضاى الهى‌ تأثیر تربیتى قضا و قدر‌ مقدرات و تكلیف شرعى‌... مطالعه بیشتر...

درس سی‌وششم:آداب رفاقت (3)

‌﴿ صفحه 217 ﴾   درس سى و ششم     آداب رفاقت (3)       چه خوش بى مهربونى از دو سر بى‌ دوستى گسستنى نیست‌ گرایش‌هاى متعارض... مطالعه بیشتر...

درس‌سی‌وپنجم:آداب رفاقت (2)

‌﴿ صفحه 201 ﴾   درس سى و پنجم     آداب رفات (2)       زشت‌تر از زشت‌ مرز رفاقت و میزان صمیمیت‌ اجتناب از موضع اتهام... مطالعه بیشتر...

درس‌سی‌وچهارم:آداب رفاقت (1)

‌﴿ صفحه 185 ﴾   درس سى و چهارم     آداب رفات (1)       راه‌هاى استحكام دوستى‌ الف) صمیمیت ب) خیرخواهى و دل‌سوزى ج)... مطالعه بیشتر...

درس‌سی‌وسوم:روابط اجتماعى

‌﴿ صفحه 165 ﴾   درس سى و سوم     روابط اجتماعى       نقش روابط اجتماعى در تكامل‌ معیار تنظیم روابط اجتماعى‌ نشانه بخل... مطالعه بیشتر...

درس‌سی‌ودوم:خطر و حذر

‌﴿ صفحه 152 ﴾     ‌﴿ صفحه 153 ﴾   درس سى و دوم     خطر و حذر       امانتدارى‌ امانتدارى همیشه نیكوست‌... مطالعه بیشتر...

درس‌سی‌ویكم:ریشه برترى‌طلبى

‌﴿ صفحه 137 ﴾   درس سى و یكم     ریشه برترى‌طلبى       اعتدال در ارضاى غرایز‌ تأثیر تربیتى ارضاى غرایز‌ پیامد افراط در... مطالعه بیشتر...

درس‌سی‌ام:فرصت‌هاى طلایى

‌﴿ صفحه 125 ﴾   درس سى‌ام     فرصت‌هاى طلایى       نه هر جوینده، یابنده است‌ چگونه فرصت را مغتنم شماریم؟‌ مسافر بى... مطالعه بیشتر...

درس‌بیست‌ونهم:جایگاه تجربه در زندگى انسانى

‌﴿ صفحه 111 ﴾   درس بیست و نهم     جایگاه تجربه در زندگى انسانى       نشان خردمندى‌ نقش تجربه در زندگى‌ تلخ و شیرین رفاقت... مطالعه بیشتر...

درس‌بیست‌وهشتم:دل صاف

‌﴿ صفحه 98 ﴾     ‌﴿ صفحه 99 ﴾   درس بیست و هشتم     دل صاف       دل و فعالیت‌هاى آن‌ منبع تغذیه دل... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها