طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

در مسیر دفاع همه‌جانبه از اسلام و فرهنگ اسلامی

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم آنچه پیش ‌رو دارید ترجمه فارسی بیانات حضرت آیت‌الله مصباح‌ یزدی (دامت‌بركاته) است که در رمضان 1425 ه.ق. برای گروهی از طلاب عرب‌زبان در دارالقرآن الکریم قم به زبان... مطالعه بیشتر...

جلسه سی‌ و دوم؛ سیمای شیعیان (31)

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت الله مصباح یزدی (دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1388/06/12 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها چراغ... مطالعه بیشتر...

جلسه چهلم؛ سیمای شیعیان (39)

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت الله مصباح یزدی (دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1388/06/20 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها چراغ... مطالعه بیشتر...

جلسه چهل و چهارم؛ سیمای شیعیان (43)

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت الله مصباح یزدی (دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1388/06/24 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها چراغ... مطالعه بیشتر...

جلسه چهل و ششم؛ سیمای شیعیان (45)

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت الله مصباح یزدی (دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1388/06/26 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها چراغ... مطالعه بیشتر...

جلسه چهل و هفتم؛ سیمای شیعیان (46)

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت الله مصباح یزدی (دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1388/06/27 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها چراغ... مطالعه بیشتر...

جلسه چهل و هشتم؛ سیمای شیعیان (47)

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت الله مصباح یزدی (دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1388/07/08 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها چراغ... مطالعه بیشتر...

جلسه پنجاه و سوم؛ سیمای شیعیان (52)

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت الله مصباح یزدی (دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1388/08/13 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها چراغ... مطالعه بیشتر...

جلسه پنجاه و پنجم؛ سیمای شیعیان (54)

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت الله مصباح یزدی (دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1388/08/27 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها چراغ... مطالعه بیشتر...

جلسه پنجاه و ششم؛ سیمای شیعیان (55)

بسم الله الرحمن الرحیم آن چه پیش رو دارید گزیده‌ای از سخنان حضرت آیت الله مصباح یزدی (دامت بركاته) در دفتر مقام معظم رهبری است كه در تاریخ 1388/09/04 ایراد فرموده‌اند. باشد تا این رهنمودها چراغ... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها